خال زدن شمع : چه چیزی باعث خال زدن شمع می شود
۱۳
شهریور

خال زدن شمع : چه چیزی باعث خال زدن شمع می شود

خال زدن شمع : چه چیزی باعث خال انداختن شمع می‌شود همه می‌دانیم که هر راننده ای با صدای تق تق، لرزش و غژغژی که از زیر کاپوت ماشینش...

ادامه مطلب