روشن کردن جاده در فصل زمستان
20
بهمن

روشن کردن جاده در فصل زمستان

راه کارهایی روشن کردن جاده در فصل زمستان احتیاط: کاهش دید از بارش باران و تگرگ گرفته تا برف و بوران، شرایط آب و هوایی زمستان می تواند رانندگی...

ادامه مطلب