سیستم ESP در اتومبیل چیست؟
۰۳
مرداد

سیستم ESP در اتومبیل چیست؟

وظیفه سیستم ESP در اتومبیل چیست؟ سیستم ESP در اتومبیل سیستم کنترل الکترونیکی یا Electronic Stability Program یک فناوری برای ایمنی خودرو می باشد. اما این سیستم دقیقا چه...

ادامه مطلب