هر چند وقت یک بار باید مایع ضد جوش یا ضد یخ خودرو را عوض کنم؟
۲۵
اردیبهشت

هر چند وقت یک بار باید مایع ضد جوش یا ضد یخ خودرو را عوض کنم؟

هر چند وقت یک بار باید مایع خنک کننده (ضد جوش) خودرو را عوض کنم؟ زمان مناسب برای تعویض مایع خنک کننده ( ضد جوش یا ضد یخ )،...

ادامه مطلب