تایرهای پر شده توسط نیتروژن یا هوا؟ کدام یک بهترند؟
۲۸
دی

تایرهای پر شده توسط نیتروژن یا هوا؟ کدام یک بهترند؟

تایرهای پر شده توسط نیتروژن یا هوا؟ بررسی مزایای نیتروژن زمانی که صحبت از ایمنی در رانندگی یا کاهش ریسک ترکیدن لاستیک به میان می‌آید، تایرهای به درستی باد...

ادامه مطلب