گیر کردن اهرم دنده
۱۷
آذر

گیر کردن اهرم دنده

گیر کردن اهرم دنده – علت قفل شدن دنده ماشین هیچ چیز ناامید کننده تر از گیر کردن اهرم تعویض دنده نیست، آن هم هنگامی زمانی که کار مهمی...

ادامه مطلب